Fandom

Kosova Wiki

Plani rrjedhës

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Plani i rrjedhshëm apo Diagrami i rrjedhshëm (në internet edhe programi kompjuterik) është një mjetë ndihmës që përdoret në përpunimin e të dhënave me të cilin paraqiten varësitë logjike të një programi nëpërmjet simboleve të diagramit të rrjedhësh. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. Der Grosse Brock Haus, Band 1 - Wiesbaden 1984 ISBN 3-7653-0363-1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki