FANDOM


Gjendeni te artikulli Populli. Për shprehjet e ngjashme në shkrim, kuptim apo tingëllim, shikoni këtu.


Populli është një lloj bashkësie e grupeve të njerëzve që jetojnë brenda një hapësire të kufizuar apo një sistemi shoqërorë të krijuar nga njerëzit.

Në fjalorin e gjuhës shqipe Populli është tërësia e njerëzve që jetojnë si një bashkësi shoqërore e politike në një vend a në një shtet; banorët e një vendi a të një krahine...[1]


Burim i të dhënaveEdit

  1. Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.