Fandom

Kosova Wiki

Populli

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Gjendeni te artikulli Populli. Për shprehjet e ngjashme në shkrim, kuptim apo tingëllim, shikoni këtu.


Populli është një lloj bashkësie e grupeve të njerëzve që jetojnë brenda një hapësire të kufizuar apo një sistemi shoqërorë të krijuar nga njerëzit.

Në fjalorin e gjuhës shqipe Populli është tërësia e njerëzve që jetojnë si një bashkësi shoqërore e politike në një vend a në një shtet; banorët e një vendi a të një krahine...[1]


Burim i të dhënaveEdit

  1. Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki