Fandom

Kosova Wiki

Presioni

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Presioni është term me të cilën përkufizohet një lloj shtypje fizike në disa lëmi shkencorë e industrial.

Shtypja e përkufizuar si Presioni manometrik nëkuptohet si shtypja relativ kundrejt shtypjes atmosferik, pra presioni manometrik. Si pasojë vakumi shënohet me vlerë negative; Tekë pajisjet në presion është i përkufizuar Presioni provues si presioni të cilit i nënshtrohet pajisja për qëllime provues dhe Presioni maksimal i lejuar si presionin manometrik maksimal që mund të ushtrohet në kushte normale të përdorimit, për të cilën pajisja është konstruktuar, e dhënë nga prodhuesi;[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR PAJISJET NËN PRESION Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki