FANDOM


Presioni është term me të cilën përkufizohet një lloj shtypje fizike në disa lëmi shkencorë e industrial.

Shtypja e përkufizuar si Presioni manometrik nëkuptohet si shtypja relativ kundrejt shtypjes atmosferik, pra presioni manometrik. Si pasojë vakumi shënohet me vlerë negative; Tekë pajisjet në presion është i përkufizuar Presioni provues si presioni të cilit i nënshtrohet pajisja për qëllime provues dhe Presioni maksimal i lejuar si presionin manometrik maksimal që mund të ushtrohet në kushte normale të përdorimit, për të cilën pajisja është konstruktuar, e dhënë nga prodhuesi;[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR PAJISJET NËN PRESION Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.