FANDOM


Procesimi nënkupton çdo përpunim, veprim ose një numër veprimesh që kryhen në të dhënat personale: qoftë me mjete automatike apo jo automatike siç mund të jenë mbledhja, regjistrimi, organizimi, ruajtja, përshtatja ose përmirësimi, korrigjimi, konsultimi, shfrytëzimi, emetimi i transmetuar, përhapja ose mundësia e vendosjes,

radhitja, kombinimi, bllokimi, fshirja ose asgjësimi i të dhënave.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR SHËRBIMET E SHOQËRISË INFORMATIKE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.