Fandom

Kosova Wiki

Procesimi

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Procesimi nënkupton çdo përpunim, veprim ose një numër veprimesh që kryhen në të dhënat personale: qoftë me mjete automatike apo jo automatike siç mund të jenë mbledhja, regjistrimi, organizimi, ruajtja, përshtatja ose përmirësimi, korrigjimi, konsultimi, shfrytëzimi, emetimi i transmetuar, përhapja ose mundësia e vendosjes,

radhitja, kombinimi, bllokimi, fshirja ose asgjësimi i të dhënave.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR SHËRBIMET E SHOQËRISË INFORMATIKE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki