Fandom

Kosova Wiki

Procesori i të dhënat personale

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Procesori nënkupton personin fizik ose juridik, autoritetin publik, agjencinë ose ndonjë

tjetër entitet që i përpunon të dhënat personale në emër të kontrolluesit.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR SHËRBIMET E SHOQËRISË INFORMATIKE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki