FANDOM


Produkt bimor nënkupton të gjitha produktet me origjinë bimore, të papërpunuara ose që i nënshtrohen procesit të thjesht të përpunimit, që nuk bëjnë pjesë në bimë sipas këtij Ligji. Në produkte bimore bëjnë pjesë druri, nëse ai e ruan tërë sipërfaqen e tij në gjendje natyrore ose pjesët e tij, me apo pa lëvore, i përpunuar në formë të pllakave të prera, pjesëzat, tallashi, mbetjet e drurit ose copëzat e drurit, druri i gdhendur, ambalazhi nga druri, dhe materiali për paketim i punuar nga druri e që përdoret për transportim të dërgesave të ndryshme.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR MBROJTJEN E BIMËVE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.