Fandom

Kosova Wiki

Protokolli i Kiotos

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Protokolli i Kiotos (ang.: Kyoto Protocol, lexo:Kioto Protokol) është term që përdoret për t'iu referuar një kompromisi që u arrit në Kyoto të Japonisë në dhjetor të vitit 1997 mbi reduktimit e gazit të serave. Në Kyoto 38 vende të industrializuara ranë dakort në një marrveshje detyruese që në vitin 2012 të reduktonin emisionet e gazrave të serave në nivelin e vitit 1990. Qellimi i Protokolli te Kyotos eshte : Vendosja e kufijve ne sasine e CO2 qe mund te emetoje cdo vend.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki