FANDOM


Protokolli i Kiotos (ang.: Kyoto Protocol, lexo:Kioto Protokol) është term që përdoret për t'iu referuar një kompromisi që u arrit në Kyoto të Japonisë në dhjetor të vitit 1997 mbi reduktimit e gazit të serave. Në Kyoto 38 vende të industrializuara ranë dakort në një marrveshje detyruese që në vitin 2012 të reduktonin emisionet e gazrave të serave në nivelin e vitit 1990. Qellimi i Protokolli te Kyotos eshte : Vendosja e kufijve ne sasine e CO2 qe mund te emetoje cdo vend.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.