Fandom

Kosova Wiki

Qendër e banuar

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Qendër e banuar quhet grupimi i ndërtesave të ndërprera nga rrugë, sheshe, lulishte dhe zona të përdorimit publik me hyrje në rrugë për mjetet dhe këmbësorët. Ajo është e kufizuar përgjatë rrugëve në hyrje dhe në dalje nga sinjale të posaçme të fillimit dhe të fundit.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki