FANDOM


Qendër e banuar quhet grupimi i ndërtesave të ndërprera nga rrugë, sheshe, lulishte dhe zona të përdorimit publik me hyrje në rrugë për mjetet dhe këmbësorët. Ajo është e kufizuar përgjatë rrugëve në hyrje dhe në dalje nga sinjale të posaçme të fillimit dhe të fundit.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.