FANDOM


Rasti 12 nëntor 1912 apo raporti në Daily Chronicle thirren disa akcione të armatosura Doktrinës së shenjtë serbe të ndërmarrura në afërsi të Shkupit dhe Prizrenit. Ky rastë mbanë shënime për rreth 7 000 (2000 Shkup, 5000 Prizren) kryefamiljarë shqiptarë të masakruar deri në vdekje , dhe maskrat e trupave të të vdekurve dhe anëtarëve të familjeve të tyre.

Për këtë rastë siq lë të kuptohet nga lartë ka raportuar kjo gazet mirëpo për detaje të më tutjeshëme nuk ka. Nga raporti mund të shihet që ky rastë ka qenë në agjenda të kohës, cilat kanë qenë ato agjenda nuk dihet. Si do që të jetë gjatë këtyre aksioneve, shtëpitë e shqiptarëve në afërsi të Shkupit dhe Prizrenit janë bastisur ndërsa banorët e tyre janë masakruar dhe krye familjarët janë vrarë apo masakruar deri në vdekje, dhe pas saj. Kriminelet e masakrave kanë qenë anëtarë bandave serbe të Doktrinës së shejt sebe, të cilat para agjendave monitoruese nuk kanë ngurura, por përkundrazi me plotë lavdatë dhe shpejtësi kanë deklaruar që arnautët muslimanë d.m.th shqiptarët duhet të zhduken nga faqja e dheut në mënyrë që vendi i tyre të gjenë paqenë.[1]


Burim i të dhënaveEdit

  1. Daily Chronicle raporti më 12 nëntor 1912

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.