Fandom

Kosova Wiki

Rasti Fotografia e Titos

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Rasti Fotografia e Titos ishte aksion taktik i Doktrinës së shenjtë serbe gjatë viteve të para pas vdejes së Titos dhe pas Rastit Revolucion-Kundërevolucion.

Ky aksion ka qenë më tepër indirekt që kryesisht është zbatuar nga vetë shqiptarët. Me fillimin e demonstratave të 81-it fillojnë edhe ndjekjet penale dhe paralel me të futja e pasigurisë në popull. Pasiguria e krijuar është përdorur nën pretekstin "fyes i Titos - fyes i Jugosllavisë - kundërevolucionar". Nën këtë pretekst janë ndjekur penalisht persona të ndryshëm, në raste edhe kur ju ka ndodhur pa dashje të thyhej portreti i Titos i varr në mure të çdo dhome zyrtare. Aksioni ka qenë më tepër ndjellje e frikës, pasi që është shprehur më shumë në shkolla ku nxënësit kishin frikë se mos ndodhë me fotografinë e Titos (prezent në çdo libër shkollor) në librat e tyre. Si pasojë e kësaj ka pasur edhe ndëshkime të nxënësve dhe përjashtime të mësimdhënësve.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki