Fandom

Kosova Wiki

Redaktori

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Punuesi ose përgjegjësi i teksteve në teknikat që përdoren në shtypshkronja. Në ditët tona (2005) ky temë ka hyrë edhe në teknikën e programimit kopjuterik.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki