FANDOM


Punuesi ose përgjegjësi i teksteve në teknikat që përdoren në shtypshkronja. Në ditët tona (2005) ky temë ka hyrë edhe në teknikën e programimit kopjuterik.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.