Fandom

Kosova Wiki

Reinhard Mannesmann

22,418pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Reinhard Mannesmann (lexo: Rainhard Manesmanë) lindur më 13 maj 1856, Remshaid - 20 shkurt 1922 - ndërmarrës industrialë e tregëtar - gjerman nga Gjermania.

Së bashku me të vëllëzërit Otto, Max, Alfred dhe Karl zbuluan tekniken e pjertë cilindrike për prodhimin e gypave në firmën gjermane që për një kohë ishte prirëse dhe që sot ekzistonë Mannesmann AG.de:Reinhard Mannesmann es:Reinhard Mannesmann

Also on Fandom

Random Wiki