FANDOM


Reinhard Mannesmann (lexo: Rainhard Manesmanë) lindur më 13 maj 1856, Remshaid - 20 shkurt 1922 - ndërmarrës industrialë e tregëtar - gjerman nga Gjermania.

Së bashku me të vëllëzërit Otto, Max, Alfred dhe Karl zbuluan tekniken e pjertë cilindrike për prodhimin e gypave në firmën gjermane që për një kohë ishte prirëse dhe që sot ekzistonë Mannesmann AG.de:Reinhard Mannesmann es:Reinhard Mannesmann

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.