Fandom

Kosova Wiki

Rendi Aphanipterat

22,420pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Rendi Aphanipterat është grup i insekteve me disa veti të njejta. Ky rend përfshinë rreth 1300 lloje të insekteve. Këta janë insekte pa krah me trup të shtypur anash dhe me madhësi nga 1 gjer në 6mm.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.