Fandom

Kosova Wiki

Revulucioni i Tokës

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

thumb|300px|right|Sistemi heliocentrik

Revulucioni i Tokës paraqet lëvizjen e Tokës rreth Diellit. Kjo rrugën që bënë Toka rreth Diellit , është në formën e elipsës dhe quhet orbitë. Këtë rrugë Toka e bënë për një vit, përkatësisht për 365 ditë e 6 orë dhe quhet vit tropik. Shpejtësia mesatare e Tokës rreth Diellit është 30 km në sekondë. Rrjedhimet e revolucionit janë ndryshimet e zgjatjes së ditës dhe natës në një vend gjatë vitit ose në vende të ndryshme në të njëjtin moment. Ndërrimi i stinëve të vitit dhe paraqitja e brezave të nxehtësisë.

Zgjatja jo e baramartë e ditës dhe natësEdit

Kur sistemi heliocentrik i Kopernikut u pranua prej te gjithve njerzimi u be i vetedijshem per nje levizje tjeter te Tokes per revolicionit.

Ndërrimii stinëve të vititEdit

Brezat e nxehtësisëEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki