Fandom

Kosova Wiki

Rregullat e UNCITRAL

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Rregullat e UNCITRAL nënkupton rregullat e arbitrazhit të Komisionit të Kombeve

të bashkuara për legjislacionin ndërkombëtar tregtar.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR INVESTIMET E HUAJA Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki