Fandom

Kosova Wiki

Rregullat e UNCITRAL

22,420pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Rregullat e UNCITRAL nënkupton rregullat e arbitrazhit të Komisionit të Kombeve

të bashkuara për legjislacionin ndërkombëtar tregtar.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR INVESTIMET E HUAJA Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.