FANDOM


Rregullorja administrative është një akt administrativ, dokument me të cilën shprehet një rregullore në bazë të ligjeve shtetrore.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. Esat Stavileci : Kontribute për studentë

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.