Fandom

Kosova Wiki

Rrjeti ekologjik

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Rrjeti ekologjik - sistem koherent i kompozuar nga të gjitha zonat e caktuara të mbrojtjes që përmbajnë tipet e habitateve dhe habitatet e llojeve të mbrojtura me këtë Ligj, të cilat funksionojnë për të mundësuar tipet e habitateve natyrore dhe habitaveve të llojeve që të mirëmbahen nëse kërkohet, të rikthehen në gjendje të mëparshme të statusit

të ruajtjes në formën e tyre natyrore.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR MBROJTJEN E NATYRËS Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki