FANDOM


Ruajtja e natyrës - seri e masave të domosdoshme për mirëmbajtjen dhe për rikthimin e habitateve natyrore dhe populacioneve të llojeve të florës dhe faunës në status të

favorshëm të ruajtjes siç referohet me Ligj për mbrojtjen e natyrës.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR MBROJTJEN E NATYRËS Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.