FANDOM


Gjendeni te artikulli Emsionin SOS të Vision Plus-it. Për shprehjet e ngjashme në shkrim, kuptim apo tingëllim, shikoni këtu.


SOS është një emision informativ-politikë i prodhuar dhe transmetuar nga Vizion Plusi.

Emisioni është javorë, transmetohet një herë në javë dhe zgjatë 30 minuta. Në SOS trajtohen tema aktuale me të ftuarit në studio të cilët janë përfaqësues të subjekteve të ndryshme të shoqërisë dhe institucioneve shtetërore të Shqipërisë. Trilogjia e krijuar nga të ftuarit në studio, një qytetarë, një përfaqësues shtetëror dhe një përfaqësues nga shoqatat ka për qëllim të paraqesë faktin dhe te merret gjate me të. Kjo parashihet të arrihet me marrjen e intervistës nga tri palët, intervistë gjate së cilës ata do te hapin letrat që disponojnë lidhur me problemin në fjale dhe më pas do të vihet në dispozicion një javë për të parë ecurinë e zgjidhjes së problemit[1].


Burim i të dhënaveEdit

  1. Vizion Plus - në internet

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.