FANDOM


Sallanxhaku është një konop i varur në dy mbajtëse ashtu që formon formen e shronjës U. Në lugin e krijuar vendoset një shilte në të cilen ulen fëmijët dhe me këmbë i japin para apo prapa ashtu që të lëkunden.

Sallanxhaku në vitet 1970-1985 në Gjakovë vihej përfundi dyerve (portës) të oborrit me rastin e Shën Gjergjit (një festë githë popullore).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.