Fandom

Kosova Wiki

Sallanxhaku

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Sallanxhaku është një konop i varur në dy mbajtëse ashtu që formon formen e shronjës U. Në lugin e krijuar vendoset një shilte në të cilen ulen fëmijët dhe me këmbë i japin para apo prapa ashtu që të lëkunden.

Sallanxhaku në vitet 1970-1985 në Gjakovë vihej përfundi dyerve (portës) të oborrit me rastin e Shën Gjergjit (një festë githë popullore).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki