FANDOM


Scalable Link Interface është teknologjia e cila mundeson perdorimin e dy kartelave grafike ne nje PC. Mvarësisht nga kompliciteti i imazhit të afishuar ajo funksionon në dy mënyra:

  1. Menyra AFR (Alternate Frame Rendering) qe do te thot se secila kartel grafike kalkulon nje imazh mbi dy( qdo te dytin imazh)
  2. Menyra SFR (Split Frame Rendering)qe do te thot se dy kartelat punojn simuntalisht ne nje image


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.