Fandom

Kosova Wiki

Sean Shannon

22,420pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Sean Shannon pohon për librin e rekordeve se është folësi më i shpejtë. Ai thotë se ka recituar monologun e Hamletit që ka 262 fjalë brenda 23.8 sekondave që do të thotë se Shanoni fletë mbi dhjetë fjalë në sekondë.

Ai thotë se koha për dëgjim zgjatë 23.8 sekonda mirëpo është vështirë të kuptohet diçka në regjistrimin e tij që ka paraqitur në fletën e BBC-së.


Burim i të dhënaveEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.