Fandom

Kosova Wiki

Servet Shabani

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Servet Shabani nga Sellca e Tetovës, Maqedoni ishte ushtarak shqiptar që ra dëshmorluftën e Maqedonisë.

Servet Shabani ju kishte bashkuar forcave shqiptare që luftonin edhe më tutje pas çlirimit të Kosovës për lirin e shqiptarëve në territoret e administruara nga Maqedonia, gjatë viteve 2000.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki