FANDOM


Shërbimi i vlerës së shtuar nënkupton çdo shërbim që kërkon procesim të te dhënave të dërguara ose të dhënat e vendndodhjes, që ndryshojnë vetëm nga të dhënat në dërgim

tejet të nevojshme për normën e transmetimit ose të faturimit të një komunikimi.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR SHËRBIMET E SHOQËRISË INFORMATIKE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.