Fandom

Kosova Wiki

Shërbimi i vlerës së shtuar

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Shërbimi i vlerës së shtuar nënkupton çdo shërbim që kërkon procesim të te dhënave të dërguara ose të dhënat e vendndodhjes, që ndryshojnë vetëm nga të dhënat në dërgim

tejet të nevojshme për normën e transmetimit ose të faturimit të një komunikimi.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR SHËRBIMET E SHOQËRISË INFORMATIKE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki