Fandom

Kosova Wiki

Shfrytëzuesi shërbimet elektronike

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Shfrytëzuesi nënkupton personin fizik që i shfrytëzon shërbimet publike elektronike te komunikimit në dispozicion, për qëllime private ose të biznesit- pa domosdoshmëri

regjistrimi paraprak për këtë shërbim.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR SHËRBIMET E SHOQËRISË INFORMATIKE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki