Fandom

Kosova Wiki

Shkalla e II - e mbrojtjes së llojeve

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Shkalla e II - e mbrojtjes - aplikohet në zonën që karakterizohet me ekosisteme, vlera peizazhore dhe vlera të tjera të natyrës në të cilat, mund të ushtrohet veprimtari e cila nuk

është në kundërshtim me destinimin e mbrojtjes.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR MBROJTJEN E NATYRËS Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki