FANDOM


Shkalla e I - e mbrojtjes - aplikohet në zona, me veçori natyrore të jashtëzakonshme që kanë të bëjnë me dukuri natyrore, lloje të rralla dhe të rrezikuara të bimëve, shtazëve dhe

tipeve të habitateve. Kjo zonë gëzon karakterin e mbrojtjes strikte.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR MBROJTJEN E NATYRËS Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.