FANDOM


Shoqëri tregtare është bashkimi i disa personave për të organizuar tregtimin në ndonjë lëmi, në një firmë të përbashkt. Shoqëri tregtare ka kuptimin e paraparë me ligj, përfshirë aty edhe çdolloj legjislacioni vijues.[1]

Shoqëri tegtare mund të jenë forma të ndryshme si Shoqëria e Hapur Tregtare (ShHT), Shoqëria aksionare (ShA) etj.


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR PROCEDURËN E DHËNIES SË KONCESIONEVE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.