Fandom

Kosova Wiki

Shoqëria tregtare

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Shoqëri tregtare është bashkimi i disa personave për të organizuar tregtimin në ndonjë lëmi, në një firmë të përbashkt. Shoqëri tregtare ka kuptimin e paraparë me ligj, përfshirë aty edhe çdolloj legjislacioni vijues.[1]

Shoqëri tegtare mund të jenë forma të ndryshme si Shoqëria e Hapur Tregtare (ShHT), Shoqëria aksionare (ShA) etj.


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR PROCEDURËN E DHËNIES SË KONCESIONEVE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki