Fandom

Kosova Wiki

Shoqata "Për një Shqipëri pa duhan"

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Shoqata “Për nje Shqiperi pa Duhan” është një OJQ e cila u krijua në vitin 1998 si një iniciativë e përbashkët e një grupi mjekësh ,sociologësh ,psikologësh ,juristësh gazetarësh ,nxënësish të shkollave të mesme dhe studentësh. Qëllimi i saj ishte ti kundërvihej kërcënimit të rrezikut të duhanit në Shqipëri dhe të mbushte një boshllëk të ndjerë prej kohësh në fushën e organizimit të veprimtarive për kontrollin e duhanit.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki