FANDOM


Shoqata “Për nje Shqiperi pa Duhan” është një OJQ e cila u krijua në vitin 1998 si një iniciativë e përbashkët e një grupi mjekësh ,sociologësh ,psikologësh ,juristësh gazetarësh ,nxënësish të shkollave të mesme dhe studentësh. Qëllimi i saj ishte ti kundërvihej kërcënimit të rrezikut të duhanit në Shqipëri dhe të mbushte një boshllëk të ndjerë prej kohësh në fushën e organizimit të veprimtarive për kontrollin e duhanit.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.