FANDOM


Shoqata e Botuesve të Kosovës u themelua në janar të vitit 2000 me iniciativën e botuesve Abdullah Zeneli i Sh.B. Buzuku, Daut Demaku i Sh.B. Rilindja dhe Mit'hat Lepaja i Sh.B. Dija.

SHBK është e regjistruar në shkurt të vitit 2000UNMIK si Organizatë Jo Qeveritare.

Shoqata e Botuesve të Kosovës afirmon veprimtarinë botuese të Kosovës si në vend ashtu edhe jashtë. Një nga format më të suksesshme që libri të gjendet sa më afër lexuesit është organizimi tradicional i panairit të librit të Prishtinës si dhe pjesëmarrja e botuesve të Kosovës me stendë të përbashkët në panairin më të njohur të botës në Frankfurt.

Stafi drejtues Edit

Shoqata e Botuesve të Kosovës udhëhiqet nga kryetari Nazmi Rrahmani, nënkryetari Eqrem Basha dhe sekretari Abdullah Zeneli.

Shih edhe Edit


Lidhje të jashtme Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.