Fandom

Kosova Wiki

Shpella

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Shpellë - zgavër/hapësirë nëntokësore më e gjatë se 5 metra e krijuar në kushte natyrore,

nën veprimin e faktorëve me origjinë jo organike.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR MBROJTJEN E NATYRËS Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki