FANDOM


Shqipja standarde dhe shoqëria shqiptare sot është titulli me të cilin u njoh konferenca shkencore ndërkombëtare e mbajtur në Tiranë.


PjesemarresitEditCitateEdit

  • Rexhep Qosja : "E kur ata që e flasin dhe e shkruajnë të njëjtën gjuhë standarte nuk i përzihen njëri-tjetrit në punët gjuhësore dhe në punë të tjera mund të supozohet se ç'ka e pret gjuhën standarte dhe se ç'ka i pret ato punët e tjera "
  • Xhevat Lloshi : "Detyra që na mbetet ne si gjuhëtarë, për të mos e lënë gjuhën të shkatërrohet, është që të ndërgjegjësojmë përdorimin e kësaj shqipeje standarde duke e ngritur atë në shkallën që i përket. Këtë shqipe standarde ta bëjmë të përdorshme për shoqërinë në zhvillim"

Burimi i te dhenaveEdit

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 2007 Ameza : AlbaSoul

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.