Fandom

Kosova Wiki

Shqiptarët në Bullgari

22,420pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Shqiptarët në Bullgari janë të përqëndruar kryesisht në Sofje dhe Pllovti dhe kapin shifrën e 52 mijë vetëve.


shih edhe Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.