Fandom

Kosova Wiki

Shqiptarët në Siri

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Nga vendet e quajtura të lindjes së largët ose Misiri i njohur te shqiptarët është edhe Siria. Pas largimit nga Egjipti, shumë shqiptarë (arnaut) u vendosën në Siri, aty numërohen rreth 550 familje shqiptare.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki