FANDOM


Shqiptarët në Greqi formë popullsi më të madhe të vendit grup pas shumicës etnike greke. Për shkak të ndryshme valë të migrimit, ata janë të ndarë në të dallueshme komuniteteve. Grupi kryesor është ai i shqiptarëve në Veri Perendim te Greqise, te cilet perbejne nje pakice kombëtare, ndërsa popullatat e tjera me origjinë shqiptare kanë qenë asimiluar në kombin grek, duke u bërë vetëm një etno-pakicë lingustic. Krahas këtyre dy indigjen grupeve, rreth 10 për qind e popullsisë së Shqipërisë ka hyrë në Greqi pas rënies së komunizmit, duke formuar komuniteti i tretë me origjinë shqiptare në Greeqi

See also Edit

References Edit

Template:Ethnic Albanians

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.