FANDOM


Sistemi automekanik është një rrjetë e veglave dhe instrumeteve matëse mekanike, i cili funksionon në bazë të regullatorëve dhe matëse të ndryshëm mekanik.

Me zhvillimin e sistemeve automatike merret mekanika. Përcjellja e informatave në këtë sitstem bëhet në mënyrë mekanike dhe nuk ka ndonjë kodim përpos veprimeve mekanike.


Shiko dhe këtëEdit

Template:Sisautomatizuara

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.