Fandom

Kosova Wiki

Sistemi automekanik

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Sistemi automekanik është një rrjetë e veglave dhe instrumeteve matëse mekanike, i cili funksionon në bazë të regullatorëve dhe matëse të ndryshëm mekanik.

Me zhvillimin e sistemeve automatike merret mekanika. Përcjellja e informatave në këtë sitstem bëhet në mënyrë mekanike dhe nuk ka ndonjë kodim përpos veprimeve mekanike.


Shiko dhe këtëEdit

Template:Sisautomatizuara

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki