FANDOM


[[Figura:Bundestag.jpg|thumb|left|President i SHBA-ve George W. Bush duke mbajtur fjalim në BundestagBerlin.]] Gjermania është republikë federale, parlamentare, reprezentative demokratike. Ligjivënja gjermane është e ndërtuar mbi ligjin themelorë të quajtur "Grundgesetz" (lexo: Grund-gezetc} - një lloj i kushtetutes - i miratuar në vitin 1949. Amandamentet në Grundgezetc kërkojnë miratimin e dy të tretave (2/3) të shumicës (mazhorancës) parlamentare. Grundgezetci në vitin 1990 pësoi disa ndryshime në amandamente si rrjedhë e ribashkimit të Gjermanisë.

Kancelari është udhëheqës i qeverisë dhe fuqi ekzekutive shtetërore. Fuqia legjislative federale parlamentare është Bundestagu dhe Bundesrati një trup unik legjislativ që nuk mund të krahasohet me asnjë sistem tjetër. Bundestagu zgjedhet përmes zgjedhjeve direkte, votimeve. Antarët e Bundesratit përfaqësojnë qeveritë e 16 federatave gjermane dhe janë antarë të kabinetit shtetërorë që mund t'i ndërrojë dhe largojë në çdo kohë.

Që nga viti 1949, sistemi partiak ka qenë i dominuar ngaUnioni Kristioano-Demokratik dhe Partia Social-Demokrate e Gjermanisë

Udhëheqësi gjerman i shtetit është Presidenti i Gjermanisë, i zgjedhur nga Bundesversammlungu, institut që përfshin antarët e Bundestagut dhe një numër të barabartë të delegatëve shtetërorë. Fuqia e dytë udhëheqëse politike në gjermani është Presidenti i Bundestagut, i cili zgjidhet nga vetë Bundestagu.

Shih dhe këtëEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.