FANDOM


Buka në dorë apo sofra e shpejtë (ang.: Fastfood , fast=shpet food=ushqim) është ushqim i kafshatës së shpejtë i prodhuar shpejtë nga disa restauronte.

Ushqimi i përgatitur në këto restorante pa marrë parasysh është ndonjë sandviç apo diçka tjetër në vetë të gjitha kanë sasi shumë të vogla të substancave të nevojshme për trupin e njeriut. Individët që ushqehen nga këto kuzhina marrin sasi të mëdha të yndyrave dhe proteinave dhe shumë pak apo aspak vitamina. Kjo mungesë e substancave tjera duhet të kompensohet, përndryshe paraqiten mangësi.

Me pak kujdes edhe ushqimi i përgatitur nga këto kuzhina mund të jetë i shijshëm dhe i mirë.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.