FANDOM


Spiro Floqi bashkëpunëtor i vjeter i shkencave që ka ndihmuar për termat e gramatikës e të fonetikës në Fjalorin e gjuhës shqipe të botuar në Tiranë1980. Ai u mor veçanërisht me sintaksën dhe dialektet e gjuhës shqipe; hartoi tekste e monografi, siç është monografia për të folmen jugore të krahinës së Dangëllisë, që është edhe ndër të folmet-bazë të gjuhës së Rilindjes. Vdiq më 12 prill 1983.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.