FANDOM


Udhëzim përdorimiEdit

  1. Kjo stampë mund të përdoret në lista me një numër të konsiderueshëm artikujsh.
  2. Stampa "Lart" mund të përdoret në listat me indeks gjithmonë në bashkëpunim me stampën "TOC".

Shembull përdorimiEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.