FANDOM


Treguesi i përmbajtjes Lart # 0-9 A B C Ç D DH E Ë F G GJ H I J K L LL M N NJ O P Q R RR S SH T TH U V W X XH Y Z ZH Shiko edhe
32px Kjo stampë gjen përdorim mjaft të gjerë në shumë tabela të ndryshme, prandaj jeni të lutur të bëni ndryshimin
e saj vetëm pasi ju të keni llogaritur mirë pasojat e rënda që mund të shkaktojë ndryshimi sado i vogël i saj.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.