FANDOM


Template:Bashkoji Ja stampat që mund të përdoren për të lehtësuar punën e edituesve të materialeve.

Çka jan stampat dhe si përdoren Edit

Stampa është një tërësi tekstuale e grafike që përshkruan një gjendje të caktuar. Përdorimi i një stampe në një tekst të caktuar është shum i lehtë:

{{emri i stampës}} - p.sh.: {{tung}} zakonisht përdoret për të përshëndetur të posa regjistuarit.

Shenja dhe përshkrimi Edit

Shenja të përgjithshme pune :
  • {{tung}} - përshëndetje për përdorues të posa regjistruar
  • {{cung}} - artikulli në punim e sipër
  • {{bio-cung}} - artikull i biologjisë në punim e sipër
  • {{inuse}} - artikull që një editues është duke e edituar dhe të lihet artikulli i till gjersa ta kryej edituesi nisës
  • {{Future}} - artikull informata e të cilit do të vien në të ardhmen sepse bëhet fjal për ngjarje që është duke u zhvilluar
Institute:
  • {{OBT}} - Organizata Botërore e Tregëtisë
  • {{OKB}} - Organizata e Kombeve të Bashkuara


Shiko dhe këtuEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.