FANDOM


Statusi i Ruajtjes së Habitateve Natyrore - tërësia e ndikimeve në habitate natyrore dhe në llojet specifike të cilat mund të ndikojnë në shpërndarjen e tyre natyrore afatgjatë, strukturën, funksionet si dhe mbijetesën afatgjatë të llojeve të tyre tipike. Statusi i ruajtjes së habitatit natyror do të konsiderohet si i favorshëm kur:[1]

shtrirja e saj natyrore dhe zonat të cilat i përfshinë në atë shtrirje janë stabile apo në rritje.
Struktura dhe funksionet specifike të cilat janë të domosdoshme për mirëmbajtjen ekzistojnë dhe do të vazhdojnë të ekzistojnë në një të ardhme të parashikuar, dhe
Statusi i ruajtjes së llojeve të tyre specifike është i favorshëm siç referohet me Ligjin për mbrojtjen e natyrës.


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR MBROJTJEN E NATYRËS Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.