FANDOM


Statusi i ruajtjes së llojeve - tërësia e ndikimeve përmes veprimit në lloje të cilat mund të ndikojnë në shpërndarjen afatgjatë dhe begatinë e populacioneve të tyre brenda territorit. Statusi i ruajtjes do të konsiderohet i favorshëm, nëse [1]:

të dhënat e dinamikës së populacionit, lidhur me llojet ndikojnë në mbajtjen e tyre në baza afatgjata, si një komponentë i dukshëm, i habitateve të tyre natyrore,
shtrirja natyrore e llojeve nuk është zvogëluar dhe as nuk duket të zvogëlohet për një të ardhme të afërt , dhe
ekziston dhe me siguri, do të vazhdon të mbetet një habitat i madh dhe i mjaftueshëm, për mirëmbajtjen e populacioneve të tyre, në baza afatgjate.


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR MBROJTJEN E NATYRËS Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.