FANDOM


[original research?]

Të folurit e shqipesGjakovë ka disa tipare dalluese nga qytete tjera të mëdha shqiptar.

Të folurit e gjuhës shqipe në Gjakovë për dallim nga qytete shqiptare në Kosovë ka traditë më të gjatë qytetare. Kjo si duket vije pasi që ndikimi i termeve në modë nuk ka mund të depërtojë apo është bërë përvetësimi i fjalëve pas një filterimi dhe dallimi qytetar katudndarë nuk është shprehur me foljen apo futjen e termeve nga gjuhë të huaja. Për të shprehur këtë dallim është bërë zgjedhja e termeve të përdorura përbrenda gjuhës shqipe. Po ashtu vërehet shqiptimi i kjartë dhe i fuqishëm i "r"-së dhe "sh"-së dhe për dallim nga qyteti, në të folmen e fshatarëve vërehet zgjatja e zanoreve të cilat janë edhe paksa më hundore.

Të folme me noanca gjakovareEdit

  • Çka flite si shka ku shqiptimi i "sh"-së është shumë i fortë se i "sh"-së pejane dhe shkodrane.
  • barku flitet si berki
  • shpehja mër në qytete tjera kosovare bre në Prishtinë be, p.sh: Shka po thu mër?


Shiko dhe këtëEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.