FANDOM


[original research?]

Të folurit e shqipesPrizren ka disa tipare dalluese nga qytete tjera të mëdha shqiptare.

E folmja e shqipes në Prizren është një produkt i përzierjes së të folurit tradicionale prizrenas me të folurit në rrethinën e qytetit. Është për tu thënë se për dallimet qytetarë dhe katundarë (të ardhur rishtasë) përdoren gjuhë të tjera ndër të cilat dominon turqishtja apo terme të saja të futura në gjuhën shqipe.


Shiko dhe këtëEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.