Fandom

Kosova Wiki

Tahir Dizdarit

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Tahir Dizdarit është përpiluesi i dorëshrimeve të fjalorit Orientalizmat në gjuhën shqipe. Në fjalorin e Tahir Dizdarit hartuesit e Fjalorit të gjuhës shqipe të botuar në Tiranë1980, janë mbështetur në një varg huazimesh.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki