FANDOM


Tatimpagues nënkupton çdo person që kërkohet të paguajë ndonjë lloj tatimi sipas

legjislacionit të zbatueshëm në një shtet, dhe përfshin një person të tatueshëm. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.