FANDOM


Theogonia (Krijimi i perëndive) është vepër e poetit Hesiodi, në të cilën flitet mbi prejardhjen e perëndive dhe krijimi e botës. Kjo vepër e Hesiodit ka në përgjithësi përmbajtje mitologjike.


en:Theogonia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.