Fandom

Kosova Wiki

Tituj mirënjohës në RPSSH

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Titujt mirënjohës zyrtarë në ish-Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë i janë japur personave për të ariturat dhe kontributet e tyre në lëmi të ndryshme. Shpërdarja e titujve është bërë varrësisht nga lëmia dhe rëndësia e mirënjohje nga Enver Hoxha apo pjesëtarë tjerë shtetrorë.

Ndër titujt shtetrorë veçohen:

Hero i Popullit ishte titulli më i lartë në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe u jepej individëve, rretheve, qyteteve, fshatrave, njësive, reparteve e nënreparteve ushtarake, organizatave shoqërore, që “me vepra heroizmi i kanë bërë shërbime të mëdha Atdheut dhe popullit”.

Heronjtë punës socialiste ishte titulli më i lartë në fushën e ndërtimit të socializmit dhe jepej për përfundime të jashtëzakonshme, të arritura në sektorin e ekonomisë, të shkencës, kulturës, artit, të revolucionit tekniko-shkencor”.

Një urdhër për atdhedashuri

Urdhri dhe medalja “Për veprimtari patriotike”, u jepej njerëzve që “janë dalluar për atdhedashuri”.

Një titull për “Nënat heroina”

Titulli “Nënë heroinë“ u jepej nënave “që kanë lindur, rritur dhe edukuar 8 fëmijë e lart me frymën e patriotizmit socialist, me dashurinë për punën, me ndjenjën për të vënë interesin e përgjithshëm mbi atë vetjak, janë aktiviste dhe kanë arritje të mira në punë”.

Një medalje për ata që luftonin diversantët

Urdhri dhe medalja Ylli i Kuq, jepej për “luftë kundër armiqve të popullit në kohë paqeje, për ruajtjen e punës paqësore të popullit nga spiunët dhe diversantët, si edhe për vepra trimërie e për plotësimin e detyrave”

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki